X
X
top

Beloningsbeleid

BELONINGSBELEID AMSTEL QUARTET

De honoraria en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het kwartet en de zakelijk leider worden bepaald door het bestuur, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de uitoefening van hun taken. Kosten die bestuursleden maken bij de uitoefening van hun taken worden vergoed op basis van gemaakte kosten.

Alle medewerkers en freelance-contractanten van Amstel Quartet worden betaald volgens de meest recente Collectieve Arbeids Overeenkomst voor Nederlandse Muziekensembles: de CAO ME.

Op deze manier conformeert Amstel Quartet zich aan Fair Pay in de culturele sector.

CODE CULTURAL GOVERNANCE

Het Bestuur en de vier kwartetleden die samen met de zakelijk leider de directie vormen, hanteren de Nederlandse Governance Code Cultuur. De directie is verantwoordelijk voor de organisatie. De statuten beschrijven welke beslissingen de voorafgaande goedkeuring van het Bestuur vereisen, waarbij duidelijk de grenzen van de wettelijke bevoegdheid van de directie worden aangegeven. Financiële controle is geformaliseerd door middel van de vaststelling van reglementen en de vorming van een auditcommissie.

© Amstel Quartet 2023