Info

Presenters

Multilanguage biography

For the long biography, see biography page.


English:

AMSTEL QUARTET | THE WORLD’S MOST COLOURFUL SAXOPHONE QUARTET

Remco Jak - soprano saxophone
Olivier Sliepen - alto saxophone
Bas Apswoude - tenor saxophone
Harry Cherrin - baritone saxophone

Chameleonic and passionate, that would be the best way to describe the four saxophonists that make up the Amstel Quartet. Whether it is old music or the very latest sounds, pop music, jazz, classical or world music – once you hear the Amstel Quartet play, all borders between these genres simply fade away. Technical limitations appear non-existent and musical boundaries are there merely to be crossed.

This adventurous attitude has brought the foursome a multitude of admirers worldwide. And justifiably so, because a performance by the Amstel Quartet has the thrilling energy of a pop concert. The quartet takes you along on a breath-taking and moving journey time and again. It is not without reason that the Dutch press has dubbed the Amstel Quartet ‘The most colourful saxophone quartet in the world’.

www.amstelquartet.nl
facebook/AmstelQuartetNederlands:

AMSTEL QUARTET | ’S WERELDS KLEURRIJKSTE SAXOFOONKWARTET

Remco Jak - sopraansaxofoon
Olivier Sliepen - altsaxofoon
Bas Apswoude - tenorsaxofoon
Harry Cherrin - baritonsaxofoon

Kameleontisch en gepassioneerd, zo zou je de vier saxofonisten van het Amstel Quartet het best kunnen omschrijven. Want of het nou om oude muziek gaat of de allernieuwste klanken, om popmuziek, jazz, klassiek of wereldmuziek — als je het Amstel Quartet hoort spelen, vervagen de scheidslijnen tussen al die genres. Technische beperkingen lijken niet te bestaan en muzikale grenzen zijn er vooral om te overschrijden.

Die avontuurlijke houding heeft het viertal wereldwijd een grote schare bewonderaars opgeleverd. Terecht, want een optreden van het Amstel Quartet heeft de opwindende energie van een popconcert. Het kwartet neemt je telkens opnieuw mee op een duizelingwekkende en ontroerende reis. Niet voor niets noemde de Nederlandse pers het Amstel Quartet ‘Het meest kleurrijke saxofoonkwartet ter wereld.’

www.amstelquartet.nl
facebook/AmstelQuartet