Info

News archive

Een publieksrecensie van het concert met Niti Ranjan-Biswas

Dec 1

Voor jullie alle vier,

Vanmorgen in De Doelen te Rotterdam, hebben mijn man en ik enorm genoten van jullie vernieuwende manier en benadering van de muziek in zijn algemeenheid.
De virtuositeit waarmee jullie je eigen instrument bespeelden en de onderlinge saamhorigheid, klankvernieuwing en muzikaliteit heeft ons bijzonder geboeid.
Wat een idee om de Oosterse klankkleuren te combineren met onze Westerse muziek; wat een verruimende benaderingswijze.
De Pavane van Ravel in het bijzonder heeft mij heel erg geroerd; de warme klanken van de saxofoon en de zeer romantische muziek waren een heel mooie combinatie.
Niet alleen jullie hebben veel geleerd van de Tabbla (of is het Tabla)speler; en wat een bewondering heb ik voor jullie allen gekregen om De Maat te kunnen
houden bij een zo ingewikkelde maatvoering.
Ga zo door met het bespelen van jullie instrumenten, vele mensen zullen dan van jullie concerten kunnen genieten.

Een muzikale groet Ina Rijnders-Drentje.