Info

News archive

Muziekweb.nl over 'Amstel Tracks NOW!' (in Dutch)

Mar 26

Muziekweb.nl over 'Amstel Tracks NOW!'

De saxofoon en de klassieke muziek. Het lijkt een combinatie waarbij de saxofonist zich wel van alles moet toe eigenen om sowieso aan repertoire te komen. Ook het Amstel Quartet ontkomt er niet aan om zich aan allerlei klassieke evergreens te vergrijpen. Deze cd is feitelijk een verzoekprogramma naar aanleiding van reacties van het publiek. Toch hoeft het Amstel Quartet zich allerminst te generen voor een album met verzoeknummers. Volstrekt tegengestelde stukken als Nun Komm, Der Heiden Heiland van Bach, het Adagio van Barber en de Chromatische Fantasie van Sweelinck worden puntgaaf uitgevoerd.

Het grootste genoegen van deze cd is dan ook eigenlijk dat het sonore saxofoongeluid al deze botsende stijlen bijeen weet te houden.

Mooi is ook de toelichting in het booklet, waarbij de leden van het kwartet uitgebreid verslag doen van hun ervaringen met deze stukken. (HJ)